top of page
Computer Robot

ENDISTI LI

SEMÈN

 

22 - 26 mas

KLEIRE YON PLEJEN SOU LI

West Michigan ap travay! ap klere yon limyè sou endistri ki gen anpil demann West Michigan yo.

 

Vin jwenn nou22-26 mas jan nou mete aksan sou endistri teknoloji enfòmasyon rejyon nou an.

 

Semèn nan pral prezante yon fwa travay espesyalman pou anplwayè teknoloji, yon segman sou WZZM, yon videyo konsantre sou endistri a nan West Michigan, ak evènman ak resous pou anplwayè ak moun k ap chèche travay. Sa a se yon gwo opòtinite pou selebre gwo karyè ak opòtinite nan IT.

Chak jou nan semèn nan, nou pral konsantre sou yon aspè diferan nan endistri a, konkli ak yon evènman rezo vityèl nan Vandredi. Klike sou jou ki anba yo pou aprann plis!

Career Exploration

KARYÈ EXPLORATION

Òdinatè yo tout kote! Konprann ki jan òdinatè yo travay se pa sèlman pou techies, men pou tout moun. Elèv nan tout nivo klas yo bezwen devlope ladrès entwodiksyon nan syans enfòmatik. Konpetans sa yo pral ede yo prepare pou lavni an epi ouvri pòt pou karyè ki mande yo nan West Michigan. West Michigan Tech Talent te òganize yon kantite gwo resous ki pral ede elèv tout laj yo kòmanse eksplore baz syans enfòmatik! 

Employer Resources

RESOUS ANPLWAYE

Lavni nan travay: Ki jan yo Jere Ekip Remote & Pwojè

23 mas  |  4:30 - 5:45 p.m.

Tande yon panèl pwofesyonèl IT lokal yo pandan y ap diskite sou leson yo aprann nan travay adistans pandan ane ki sot pase a. 

 

Opòtinite finansman sa yo ka ede biznis yo fòme nouvo anplwaye oswa amelyore mendèv aktyèl yo. 

 

Ou bezwen enfòmasyon sou mache travay? Nan mache travay ki sere jodi a, rekritman talan pi difisil pase tout tan. Jwenn detaye rechèch sou pozisyon ak salè pou ede w atire epi kenbe pi bon talan an. 

Women in Tech

FANM NAN TECH

SOTE NAN: Yon gwo karyè ap tann ou nan teknoloji!

Tcheke videyo sa a pou w tande medam lokal k ap travay nan plizyè pozisyon IT diskite sou kominote IT West Michigan ak enpòtans pou ogmante kantite fanm nan endistri a. Rete branche pou plis istwa nan men fanm West Michigan nan teknoloji!

Networkng

SA AP PASE NAN WEST MICHIGAN!

Rele Anplwayè West Michigan Tech!
Èske w ap chèche konekte ak talan teknoloji bon jan kalite?


Join nou pou evènman rezo vityèl sa a pou rankontre pwofesyonèl IT ki enterese aprann sou opòtinite karyè ak gwo konpayi West Michigan (se ou menm)!

bottom of page