top of page
Hour-of-Code_header_crop.jpg

{MI}Kod Eksperyans

 

Bay elèv ou yo zouti pou yo vin pwochen jenerasyon k ap rezoud pwoblèm, kreyatè, ak inovatè!

APRANN. ONPWI. ENSPIRE.

Byenveni nan West Michigan Tech Talent {MI} Eksperyans Kòd!

{​​_22200000-0000-0000-000200200200002000002000002 00-0000-0000-0000-000000000222_​_22200000-0000-0000-0000-0000-00020000200002002 -0000-0000-0000-000000000222_​_22200000-0000-0000-0000-0000-0000-000200000000000000000000000000000 0000-0000-000000000222_​_22200000-0000-0000-0000-0000000002020 -0000-0000-0000-000000000222_​_22200000-0000-0000-0000-0000-0000-002000000000000000000000000000 00-0000-000000000222_​_22200000-0000-0000-0000-0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 pou entwodui elèv klas 3yèm jiska 5yèm ane nan chemen kodaj ak syans enfòmatik. Aprann kode ka ede elèv sa yo vin pwochen jenerasyon k ap rezoud pwoblèm, kreyatè, ak inovatè! 

 

  Eksperyans Kòd {MI} ane sa a ap fèt soti 4 rive 15 desanm.
Klike anba a pou w enskri pou evènman vityèl ap viv ane sa a.Enskripsyon an fini vandredi 17 novanm.

Èske w se yon pwofesyonèl teknoloji? West Michigan Tech Talent (WMTT) kontan pou l envite w vin yon konseye pou {MI}Kod Eksperyans ane sa a.

Si ou nouvo nan Eksperyans Mi Code, tanpri konekte ak Mallory VanWagnermvanwagner@westmiworks.org pou aprann kijan salklas ou a kapab patisipe. 

ANDAN {MI}KÒD EXPERIANS

PWOFESÈ/PARAN

Teknoloji plezi!

Sizzler
IT Pros

Rankontre lokal ou a
IT PWOFESYONÈL

Resorces

Ap chache plis plezi? Tcheke resous sa yo pou kontinye kode!

This event is sponsored by West Michigan Works! and the Michigan Department of Labor and Economic Opportunity, Workforce Development.

bottom of page