top of page
In a Meeting

SOU US

 

WMTT se yon kolaborasyon anplwayè teknoloji, edikatè, devlopman mendèv ak òganizasyon devlopman ekonomik k ap travay ansanmpou satisfè bezwen talan teknoloji aktyèl ak pwochen West Michigan. 

SA NOU FÈ

Gen yon mank de talan IT kalifye nan rejyon nou an, epi li sèlman espere grandi nan ane k ap vini yo. San yon efò konsèté, diferans talan an ap kontinye grandi. Antre nan West Michigan Tech Talent.

West Michigan Tech Talent ap chèche angaje anplwayè pwofesyonèl Teknoloji Enfòmasyon ak pi bon pratik, resous ak yon kominote pou devlope, devlope, rekrite ak kenbe yon mendèv IT divès ak enklizif klas mondyal nan West Michigan.

WMTT reyalize objektif li yo atravè patisipasyon manm nan youn oswa plizyè gwoup travay:

  • GRANDI: lonje men ak elèv K-16 pou ankouraje karyè IT, asire ke gwoup ki pa reprezante yo gen aksè ekitab

  • DEVLOPE: amelyore mendèv aktyèl nou yo ak moun k ap chanje karyè granmoun yo

  • REKRITE & RETYE: patenarya ak Hello West Michigan pou kreye kanpay rekritman IT espesifik pou ranpli okipasyon ki mande yo

LEADERSHIP KONSÈY

WMTT se yon kolaborasyon anplwayè teknoloji, edikatè, devlopman mendèv ak òganizasyon devlopman ekonomik k ap travay ansanm pou satisfè bezwen talan teknoloji aktyèl ak pwochen West Michigan. 

Greg-May-Nexus-Technology_1f8cbce1281c46d7e93346feb67d3d4c.jpg

GREG ME

Pwopriyetè, Nexus Technology

e9ae1afe-96dd-4d30-a604-f9d5f6a469bd.jpg

LISA FRICANO

Gordon Food Services- Transfòmasyon ak Planifikasyon IT

Greg-King-2021.jpg

GREG KING

Lakeshore Advantage - Senior Business Solutions Manager

Greg Snow_Spectrum.jpg

GREG SNOW

Spectrum Health - Direktè Senior, IS Strategy & Operasyon IS

Steve Barr_National Nail.jpg

STEVE BAAR

National Nail - Ddirektè Teknoloji Enfòmasyon

Rob Geer_Randstad Technologies.jpg

ROB GEER - chèz

Randstad Technologies - Egzekitif kont

Amy Lebednick_WMW.jpg

AMY LEBEDNICK

West Michigan ap travay! - Direktè solisyon biznis

Garry VonMyhr_Tech Defenders.jpg

GARRY VONMYRH

Tech Defenders - CEO

CB Profile deyò.jpg

CINDY BROWN

Sant Karyè - Manadjè Devlopman Anplwayè

TaRita.png

TARITA JOHNSON

The Right Place - Vis Prezidan Senior, Talent & Divèsite

Sara Schmidt_Farmers Asirans.jpg

SARA SCHMIDT - 

VIS PREZIDAN

Farmers Asirans - CISO

Elizabeth Wilson_OST.jpg

ELIZABETH WILSON

OST la vle di Agile Engagement Lead

Bob Wright_SpartanNash.jpg

ROB WRIGHT

SpartanNash - Direktè IT, Achitekti Enfòmasyon

ADMINISTRATÈ KONSÈY

Rumery.jpg

JAN RUMERY

West Michigan ap travay! - Plon Konsèy la

Manm fondatè yo

WMTT te kòmanse an 2014, lè plizyè anplwayè teknoloji te rankontre ak founisè fòmasyon yo ak patnè kominotè yo pou yo reflechi sou fason pou yo abòde diferans ki genyen nan talan IT k ap parèt. Kòm bezwen pou talan adisyonèl kontinye ap grandi, li te klè ke yo te bezwen yon efò elaji pou kreye yon tiyo talan dirab. An 2016, plizyè manm fondatè te travay nan direksyon pou kreye yon konsèy fòmèl lidè endistri yo pou gide efò nou yo nan lavni.

Òganizasyon ki enplike yo

Adiyan

Amway

Objè atomik

Bizstream

Bravo LT

Konfigirasyon

Asirans kiltivatè yo

Bòn volonte GR

Grand Circus

Grand Rapids Community College

Grand River Bank

Inivèsite Eta Grand Valley

Sèvis Manje Gordon

Bonjou West Michigan

Haworth

Herman Miller

Lopital Holland

Hungerford teknoloji

Kent ISD

Magic Wrighter

Inivèsite Eta Michigan

Montcalm Community College

Muskegon Community College

Akademi Eritaj Nasyonal

Teknoloji Sistèm Louvri

Randstad teknoloji

Salespad LLC

SpartanNash

Spectrum Sante

Demaraj moulen

Steelcase

Kote a Dwa

West Michigan Center for Arts & Teknoloji

West Michigan ap travay!

KONEKTE

AVEK NOU

Pa rate nouvèl sou talan teknoloji enpòtan ak opòtinite. Enskri pou bilten nou an anba a.

bottom of page